9.3.3 Evidence-based impact

Bewijsvoering voor de waarde die de creatieve industrie toevoegt, in economisch, sociaal en cultureel opzicht, is een belangrijk element in de legitimatie van haar status als topsector. Met groeiend bewijs van impact zal ook de urgentie van het benutten van creatieve input toenemen. De businesscase van creatieve bedrijven en bedrijfstakken wordt niet alleen sterker, ook wordt het pleidooi voor een prominente plaats voor creatieve industrie in regionale innovatiesystemen en maatschappelijke sectoren ondersteund en worden landelijke beleidsinspanningen gericht op stimulering van de sector gelegitimeerd.

Dat impliceert echter ook dat de sector meer fact-based moet gaan werken, met gevalideerd onderzoek als basis. Ook is het nodig om meer expliciet na te gaan wat de waarde en effectiviteit van de KEM's is. Hoe verschilt dat per context? En welke waarde hebben creatieve methoden in transformatieprocessen?

"Tegenover de gecreëerde waarde voor klanten moet een ‘buitgemaakte’ waarde staan die de continuïteit van een creatieve ondernemer kan verzekeren."

Er is veel en divers onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van creatieve industrie op micro-, macro- en mesoniveau. Er is echter behoefte aan een duidelijke, meer systematische onderzoeksaanpak, waarbij de impact op de verschillende niveaus op een methodisch robuuste manier wordt onderzocht en mogelijkerwijs aangetoond. Een belangrijke uitdaging hierbij is de koppeling van statistieken aan een meer evidence-based aanpak, gericht op het meer verantwoordelijk maken van de creatieve industrie.

Last updated