9.2.2 Mesoniveau

Op mesoniveau spelen creatieve professionals een rol bij het innoveren van sectoren en bedrijfstakken, maar ook van ecosystemen, regio’s en steden.

  • Ecosystemen zijn gebaseerd op een gedeeld doel of een gedeelde praktijk. Soms wordt de hele creatieve industrie gezien als een ecosysteem, onder meer door de Creative Council (2017). Ze spreekt van een dynamische en genetwerkte sector waarin producten en diensten niet in isolatie of uit een lineair proces, ofwel waardeketen, tot stand komen, maar het resultaat zijn van co-creatie tussen consumenten, creatieve individuen en bedrijven. Dit proces wordt bevorderd door een innovatieve mentaliteit, ruimte voor experiment, fieldlabs, publiek-private onderzoeksprojecten en multidisciplinaire samenwerking rond concrete vraagstukken. Economische waarde in ecosystemen ontstaat dus in co-creatie tussen onder andere consumenten, creatieve professionals en bedrijven.

  • Een ander voorbeeld van economische waarde van de creatieve industrie op mesoniveau is dat de aanwezigheid van creatieve bedrijven en creatief menselijk kapitaal direct en indirect bijdragen aan waardecreatie in de regio zoals dat bijvoorbeeld gebeurt rondom ontwerp in de Eindhovense regio, het Hilversumse mediacluster en de creatieve sector in Amsterdam. Een sterke creatieve sector kan functioneren als magneet voor kenniswerkers die vervolgens bijdragen aan een innovatief milieu. De aanwezigheid van creatieve professionals is van belang als voedingsbodem voor innovatie en multidisciplinaire samenwerking.

  • Creatieve en culturele instellingen ontwikkelen en onderhouden verhalen en symbolen die gemeenschappen op het niveau van steden en regio’s creëren en onderhouden. Ze leveren de grondstoffen waarmee identiteiten en cohesie vorm krijgen. Daarin gaan maatschappelijke en culturele waarde hand in hand. Daarnaast is de creatieve industrie een kernspeler als schepper van de gebouwde omgeving en ruimtelijke inrichting waarin de burger centraal staat.

Last updated