7.3.1.3 Monitoring en terugkoppeling

Volgens transitiedeskundigen geldt dat hoe meer je de bijdrage van elke fase aan het veranderproces kunt herkennen, hoe sneller de transitie zich ontwikkelt. Daarom is het van belang om de transitie te monitoren en tussen de fases terug te koppelen.

Elke fase kent zijn eigen unieke eigenschappen. Hoe kunnen ontwerpmethoden ingezet worden om deze vorm te geven en te monitoren? Welke tools en vaardigheden moeten ontwikkeld worden om het leren in situaties in transitie te ondersteunen? Meer in het algemeen en voor elke overgang naar een nieuwe fase geldt de vraag wat er nodig is om een continue feedbackloop te realiseren tussen ontwerp, interventie, meting en evaluatie.

Een voorbeeld van een kleinschalige transitie is het verlagen van de dagelijkse inname van suiker. Deze is bij veel mensen te hoog en dat heeft een negatieve invloed op hun algemene gezondheid en welzijn. Het beperken van de inname van suikerhoudende dranken kan een oplossing zijn. Mensen zullen in de eerste fase niet willen veranderen en zullen daarom niet bereid om alternatieve producten te kopen. Om daar doorheen te komen, moeten mensen eerst verschuiven van de fase van bewustwording naar de fase van daadwerkelijk handelen.

"Meer in het algemeen en voor elke overgang naar een nieuwe fase geldt de vraag wat er nodig is om een continue feedbackloop te realiseren tussen ontwerp, interventie, meting en evaluatie"

Onderzoeksvragen

  1. Hoe kunnen ontwerpvoorstellen mensen helpen inzicht te geven in wat concrete veranderingen in hun dagelijkse leven betekenen in termen van ‘verlies’ en ‘winst’? En hoe kan de erkenning via deze ontwerpconcepten versneld worden?

  2. Kunnen relatief nieuwe ontwerprichtingen als design for (everyday) reflection of empatisch design de erkenning van de loslaten bespoedigen door gevoelens terug te koppelen, inzichtelijk te maken en een plek te geven? Een plek op persoonlijke schaal of juist op de schaal van het grotere systeem?

  3. Kan voorspeld worden in welke alledaagse situaties welke onzekerheden over de nieuwe gewenste situatie als eerste zullen optreden? Kunnen tools ontworpen worden om de onzekerheden en hun onderlinge relaties op een inzichtelijke manier terug te koppelen naar alle betrokkenen in de transitie?

  4. Welke tools en vaardigheden moeten ontwikkeld worden om het leren in situaties in transitie te ondersteunen?

  5. Wat is er nodig om een continue feedbackloop te realiseren tussen ontwerp, interventie, meting en evaluatie?

Last updated