9.3.2 Businessmodellen

Verschillende maatschappelijke uitdagingen en economische ontwikkelingen, inclusief veranderingen in gedrag en oriëntaties van burgers en consumenten, alsmede digitale transformaties, liggen ten grondslag aan een sterke dynamiek in het domein van businessmodellen. Een businessmodel verwijst naar de waardepropositie van bedrijven of instellingen die ze ontwikkelen op basis van de hen ter beschikking staande middelen en de wijze waarop ze de op die basis gecreëerde waarde kunnen omzetten in economische waarde. Tegenover de gecreëerde waarde voor klanten moet een ‘buitgemaakte’ (captured) waarde staan die de continuïteit van een creatieve ondernemer kan verzekeren. Een verdienmodel is geen statisch model of ontwerp, maar is onder invloed van grote economische en maatschappelijke dynamiek aan voortdurende verandering onderhevig.

Businessmodellen zijn interessant in termen van waardecreatie, zowel voor het zichtbaar maken van economische waarde als ook voor de maatschappelijke waarde.

Last updated