9.3.1.1 Nieuwe ontwerpcompetenties op microniveau

Nieuwe waardecreërende ontwerpcompetenties op microniveau betreffen met name de directe opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. In deze relatie worden de volgende competenties in toenemende mate gevraagd van de creatieve professional:

  1. De competentie om de waarde van creativiteit in te zien, te benoemen en te bewijzen, ook (en vooral) als die niet zuiver monetair is.

  2. De competentie om mentale lenigheid aan de dag te leggen.

  3. De competentie om nieuwe technologieën op een humane manier te integreren in ontwerpoplossingen.

  4. De competentie om zelf als creatieve professional nieuwe businessmodellen te omarmen.

Met betrekking tot nieuwe businessmodellen is bijvoorbeeld de transitie van ‘time based pricing’ naar ‘value based pricing’ van belang. Creatief ondernemerschap begint bij meer kennis en scholing, zowel op juridisch als zakelijk gebied. Nog te vaak geven creatieve professionals de economische exploitatie en organisatie van creativiteit uit handen en leunen ze te veel op ‘betaling per klus of per uur’. Wettelijke bescherming in de vorm van intellectueel eigendom wordt nu in het creatief mkb vaak om pragmatische redenen weggeven, opschaling en distributie van creatieve producten en diensten vaak overgelaten aan (internationale) digitale platforms (denk aan Spotify en Netflix).

Onderzoeksvragen bij nieuwe ontwerpcompetenties op microniveau

  1. Wat zijn aantoonbare nieuwe waarden die door creatieve professionals ontsloten kunnen worden in de toekomst? Is er een taxonomie te maken die deze waarden classificeert en koppelt aan KEM's?

  2. Wat zijn de mentale modellen en probleemoplossende perspectieven die creatieve professionals zich eigen moeten gaan maken om nieuwe waarde te creëren binnen de maatschappelijke uitdagingen? Welke consequenties heeft dit voor onderwijs?

  3. Wat voor nieuwe businessmodellen zijn mogelijk waarbij het verdienmodel minder gerelateerd is aan de bestede tijd en meer aan de gecreëerde waarde? Welke verdienmodellen zijn meer ondernemend / risico-dragend van aard en onder welke voorwaarden kunnen deze door creatieven worden omarmd?

Last updated