7.3.3.3 Instrumentatie

Technologische ontwikkelingen op het gebied van het Internet of Things hebben een steeds grotere impact op de leefwereld van mensen. Creatieve professionals spelen vaak een actieve rol bij de realisatie en introductie van producten en systemen die gebaseerd zijn op deze nieuwe technologie. Kenmerkend is dat de snelle technologische ontwikkelingen de traditionele rollen die verschillende stakeholders van oudsher vervulden onder druk zetten en dwingen tot veranderen; ook in de technologische wereld is een transitie gaande. In de verlichtingsindustrie illustreert de introductie van de LEDlamp de mogelijkheden om energie te besparen, terwijl het de uitdaging is om het menselijk comfort te handhaven of zelfs te verbeteren. Doordat de technologie tegenwoordig wordt gekoppeld aan een ICT-netwerk krijgen andere dan de traditionele spelers de controle over de aansturing en levering van licht op de individuele woon- en werkplek. Hoe kunnen creatieve professionals bijdragen aan deze veranderingen?

Ook is het mogelijk om sensoren te koppelen aan LEDlampen. Sensoren kunnen bijvoorbeeld de aan- of afwezigheid van individuele bewoners van een kantoorgebouw op specifieke locaties binnen het gebouw waarnemen. Modellering en machine learning maken het met behulp van deze sensoren mogelijk om energiegebruik en comfort op de werkplek te optimaliseren. Dit voorbeeld is specifiek maar karakteristiek voor andere omgevingen en toepassingsdomeinen waar de slimme technologie zijn intrede doet. Slimme technologie kan een krachtige driver zijn van gewenste maatschappelijke transities. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een aantal generieke onderzoeksvragen over hoe deze technologische ontwikkelingen op een goede manier in de menselijke leefomgeving te integreren zijn.

Onderzoeksvragen

  1. Welke kennis en methoden moeten ontwikkeld worden om data input/output/analyse toe te passen in het ontwerp van de waarden binnen complexe systemen?

  2. Privacy en security; welke data worden bewaard en waarvoor worden ze gebruikt? Hoe veilig zijn de data die worden opgeslagen?

Last updated