6.2 Totstandkoming van de roadmaps

In de KIA 2018-2021 is een eerste verkenning van de inhoudelijke uitwerking van de drie roadmaps gepresenteerd. De roadmaps en subthema’s hebben hun vorm gekregen tijdens verschillende (expert)sessies (2016-2017) met experts van hogescholen en universiteit en uit de creatieve sector. Bij iedere volgende sessie werden zij opnieuw getoetst, gefilterd en aangescherpt.

In deze KIA 2020-2023 is die basis verder uitgewerkt en zijn de vraagstukken geconcretiseerd. Deze uitwerking is gemaakt door teams die gevormd zijn vanuit de Programmaraad van CLICKNL, bestaande uit onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie.

CLICKNL publiceert namens de roadmapteams deze tussenversie van de roadmaps, met als doel om daar feedback op te vragen in toekomstige sessies met het veld. We realiseren ons dat de roadmaps nog niet volledig zijn. Voortbouwend op deze verstevigde basisstukken zal CLICKNL in de zomer en het najaar van 2019 in gesprek met de sector en kennisexperts de roadmaps van verdere onderbouwing voorzien en de onderzoeksvragen aanvullen en aanscherpen. Daarnaast vindt een toetsing plaats van de relevantie en mogelijkheden – en daarmee prioritering – van de onderzoeksvragen in Nederland.

De roadmaps zijn daarmee work in progress: levende documenten die regelmatig worden herzien op basis van de laatste ontwikkelingen in het veld en voortschrijdend inzicht. Deze roadmaps geven richting en zijn geen afgeronde onderzoeksprogramma’s. In plaats daarvan bieden zij inspiratie voor onderzoeksvoorstellen en onderzoeksprogramma’s. De onderzoeksvragen die worden genoemd zijn voorbeeldstellend en niet uitputtend, en niet toegeschreven aan specifieke disciplines of wetenschapsgebieden.

Last updated