9.2 Uitdaging

De creatieve industrie creëert waarde op verschillende niveaus: micro, meso en macro. Deze niveaus hanteren we als uitgangspunt in deze roadmap. Per niveau wordt gekeken naar economische, maatschappelijke en culturele waarde. Bij economische waarde gaat het om de bijdrage van de creatieve industrie, bedrijven of professionals aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid, maar ook concurrentiepositie van bedrijven, regio’s en zelfs nationale economieën. Van maatschappelijke waarde is sprake wanneer de creatieve industrie zorgt voor een beter functionerende samenleving, door een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld participatie van zoveel mogelijk burgers in sociale processen, mechanismen van uitsluiting tegengaat of meehelpt een duurzame samenleving te bevorderen waardoor de levenskwaliteit stijgt. De culturele waarde die de creatieve industrie genereert heeft betrekking op de ontwikkeling van waarden en normen, het symbolische en esthetische milieu van de samenleving en het politiek-democratisch gehalte van de maatschappelijke discussie.

Last updated