7.3.2 Enabling Behavioural Change

Waar in hoofdstuk 7.3.1 (Enabling Transitions) is gekeken naar het veranderingsproces zelf, ligt in dit hoofdstuk de focus op de menselijke gedragsverandering.

Enabling Behavioural Change stelt vragen als: wat motiveert individuen om hun gedrag te veranderen, en welke rol spelen contextfactoren zoals instituties en economische systemen bij gedragsverandering? Welke strategieën zijn effectief om motivaties en contextfactoren te veranderen, om daarmee gedrag te veranderen?

Veel maatschappelijke uitdagingen, zoals die in de gezondheidszorg, betreffen niet alleen een kleine groep mensen, maar zijn van belang voor de hele samenleving. Dat betekent dat de oplossingen ook gericht moeten zijn op de samenleving als geheel, op de infrastructuur en de omgeving.

Last updated