4. Aanpakken van maatschappelijke uitdagingen

“Gezonder ouder worden, een betaalbare zorg, voldoende schoon water, zuinig omgaan met grondstoffen en natuur, minder uitstoot van broeikasgassen, betaalbare en duurzame energie, plasticvrije wateren, voldoende en gezond voedsel, een veilig Nederland om te wonen en te werken. Zomaar een greep”, staat in de Kamerbrief van 26 april, uit de vele maatschappelijke uitdagingen waar we als maatschappij voor staan en die vanwege hun impact op ons leven en onze leefomgeving vragen om urgente transities.

Een innovatieve en inclusieve samenleving heeft behoefte aan een aanpak die de rol en ontwikkeling van mensen in transities voorop stelt, zodat de globale en systemische interventies ook gedreven worden door menselijke waarden en belangen, en verbonden zijn aan de menselijke maat. Vanuit haar expertise om de verbinding tussen de belangen van mens en maatschappij met (technologische) mogelijkheden te leggen heeft de creatieve industrie de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de uitdagingen. Maar hoe ziet die rol van de creatieve industrie in de aanpak en uitvoering van vernieuwingsvraagstukken er dan concreet uit?

De creatieve professional is met haar kenmerkende aanpak (zie hoofdstuk 2.1), haar toolbox aan key enabling methodologies (KEM's, zie hoofdstuk 3.2) en haar competenties uitstekend toegerust om impact te realiseren. Daarbij zoekt zij de samenwerking binnen de quadruple helix: de creatieve industrie werkt samen met kennisinstellingen, overheid, industriële partners en gebruikers aan integrale interventies.

Door inzicht te bieden in wat burgers beweegt zet de creatieve industrie vraagstukken om in kansen om onze wereld opnieuw in te richten en een nieuw evenwicht te vinden waarin het welzijn van mens en maatschappij voorop staan. Met haar innovatie- en verbeeldingskracht verbindt zij mensen, brengt ze hen in beweging en geeft ze hen vertrouwen in de wereld van morgen. Ze ontwikkelt langere termijn toekomstbeelden en past die toe bij de ontwikkeling van interventies in het hier en nu. Ze neemt mensen bij de hand met methoden die hen inzicht en handelingsperspectief geven en daarmee leiden tot verandering: tot ander gedrag van stakeholders, bedrijfsleven en burgers. In co-creatie werkt de sector aan integrale interventies die aansluiten op de belevingswereld van mensen, hen aanspreken en hen inspireren, en die waarde creëren voor alle betrokkenen. Door de mensgerichte aanpak worden interventies gedragen en begrepen door de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

De creatieve industrie ontwerpt zowel het proces (scherp krijgen van de behoefte, visie en strategie, co-creatie) als de interventie zelf (het systeem, gewenst gedrag, waarde en vorm). De sector is daarmee een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het geven van betekenis aan nieuwe mogelijkheden.

Last updated