7. Roadmap Design for Change

Auteurs: Berry Eggen, Geke van Dijk, Linda Steg, Machteld Kors, Reint Jan Renes. Secretaris: Ellen Zoete.

Datum: 1 juli 2019

Inhoud 7.1 Inleiding 7.2 Uitdaging 7.3 Probleemgebieden Design for Change 7.3.1 Enabling Transitions 7.3.1.1 Systemisch denken en doen 7.3.1.2 Communicatie en draagvlak 7.3.1.3 Monitoring en terugkoppeling 7.3.1.4 Reducing resistance 7.3.1.5 Iteratieve verandering / permanent beta 7.3.2 Enabling Behavioural Change 7.3.2.1 Gedragsverandering van de mens 7.3.2.2 Modelleren om systeemgedrag te voorspellen 7.3.2.3 Interdisciplinaire samenwerkingen en procesmanagement 7.3.3 Enabling Adaptation 7.3.3.1 Slimme mens - slimme systeemrelaties 7.3.3.2 Systeem-feedback 7.3.3.3 Instrumentatie 7.3.3.4 Ontwerpen van adaptieve systemen 7.4 Referenties

Last updated