7. Roadmap Design for Change
Auteurs: Berry Eggen, Geke van Dijk, Linda Steg, Machteld Kors, Reint Jan Renes. Secretaris: Ellen Zoete.
Datum: 1 juli 2019
Inhoud 7.1 Inleiding 7.2 Uitdaging 7.3 Probleemgebieden Design for Change 7.3.1 Enabling Transitions 7.3.1.1 Systemisch denken en doen 7.3.1.2 Communicatie en draagvlak 7.3.1.3 Monitoring en terugkoppeling 7.3.1.4 Reducing resistance 7.3.1.5 Iteratieve verandering / permanent beta 7.3.2 Enabling Behavioural Change 7.3.2.1 Gedragsverandering van de mens 7.3.2.2 Modelleren om systeemgedrag te voorspellen 7.3.2.3 Interdisciplinaire samenwerkingen en procesmanagement 7.3.3 Enabling Adaptation 7.3.3.1 Slimme mens - slimme systeemrelaties 7.3.3.2 Systeem-feedback 7.3.3.3 Instrumentatie 7.3.3.4 Ontwerpen van adaptieve systemen 7.4 Referenties
Last modified 2yr ago
Export as PDF
Copy link