7.3.3 Enabling Adaptation

De maatschappelijke veranderingen die gaande of aanstaande zijn, vragen zoals eerder uitgebreid geschetst een langetermijnbetrokkenheid van de creatieve professional. Die betrokkenheid zal in de praktijk bestaan uit het ontwerpen, het uitvoeren en het begeleiden van gerichte interventies om het socio-technische systeem in staat te stellen zich aan de passen en zich te ontwikkelen in de gewenste richting (adaptatie). Om de voorgestelde interventies te toetsen op effectiviteit en haalbaarheid moet het meten en monitoren van het gedrag van individuen en groepen in relatie tot het systeem tot de toolbox van creatieve professionals behoren.

Nieuwe digitale technologieën maken het mogelijk om op grote schaal data te verzamelen en te analyseren. Dit zou in theorie tot slimme systemen kunnen leiden. Machine learning en artificiële intelligentie lijken grote beloftes, en kunnen substantiële bijdragen gaan leveren aan de grote uitdagingen van deze tijd. Maar keer op keer wordt duidelijk dat slimme technologie op zich niet voldoende is. Juist de samenwerking tussen technologische en menselijke capaciteiten is nodig om grote vraagstukken effectief te lijf te gaan. In zijn boek Big Mind beschrijft Geoff Mulgan hoe collectieve intelligentie, waarin mens en machine samenwerken, de meest succesvolle aanpak is om dit potentieel te benutten. Voor het verder uitbouwen van dit potentieel is een nieuwe manier van denken nodig, evenals nieuwe beroepen en instituties. Ook creatieve professionals kunnen hierbij een grote rol spelen door in deze nieuwe ontwikkelingen mee te gaan.

Last updated