9.3.1.2 Nieuwe ontwerpcompetenties op mesoniveau

Nieuwe waardecreërende ontwerpcompetenties op mesoniveau betreffen met name de relatie tussen de creatieve professional en de verandering die zij probeert te bewerkstelligen bij het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. In deze relatie zal in toenemende mate van de creatieve professional de volgende competenties gevraagd worden:

  1. De competentie om ontwerp in te zetten voor organisatieverandering.

  2. De competentie om ontwerp in te zetten voor het ontwerpen van complexe systemen waarin waarde gecreëerd wordt in nauwe relaties tussen producten, diensten en mensen.

  3. De competentie om creativiteit en ontwerp in te zetten in transdisciplinaire netwerken met meerdere belanghebbenden, zowel aan opdrachtgever- als opdrachtnemerzijde.

  4. De competentie om overtuigende visies op de toekomst neer te zetten en te communiceren en stakeholders die te laten omarmen.

Onderzoeksvragen bij nieuwe ontwerpcompetenties op mesoniveau

  1. Wat voor methodieken en tools kunnen ontwikkeld worden voor organisatieverandering ‘by design’ en hoe kan hun effectiviteit beoordeeld worden?

  2. Hoe kan de creatieve industrie meer bijdragen aan ‘networked innovation’ en wat voor unieke competenties, methoden en rollen zullen hiervoor nodig zijn?

  3. Welke competenties zijn nodig om mensen ‘aan boord te krijgen’ en handelingsperspectief te bieden binnen complexe maatschappelijke veranderingen, en hoe kan de creatieve professional zich hierin ontwikkelen?

Last updated