9.1 Inleiding

In essentie gaat het bij Value Creation om het aanwenden en benutten van creativiteit als input voor (het ontwerpen van) producten en diensten, als aanjager van allerlei soorten gedrag en als stimulans voor transformaties die nodig zijn in verband met maatschappelijke uitdagingen. Het gaat vooral om de rol en het belang van ontwerp, symboliek en verbeelding als input voor innovatie. Juist in het kader van een missiegedreven innovatiebeleid is het relevant dwarsverbanden te leggen tussen de creatieve industrie en andere sectoren en de inzet van creatieve professionals voor uiteenlopende uitdagingen te benutten en te bevorderen.

De roadmap Value Creation richt zich op kennisontwikkeling over waardecreatie binnen de creatieve industrie. Het gaat daarbij om vraagstukken die betrekking hebben op de positionering van de creatieve industrie ten opzichte van economische opgaven en maatschappelijke uitdagingen met het doel haar toegevoegde waarde te vergroten. Actuele ontwikkelingen laten zien dat met de kennisontwikkeling en -toepassing op dit terrein de maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse creatieve industrie in de nabije toekomst verder kan verbeteren.

Last updated