3. Karakter en kennisbasis van de creatieve industrie

Creatieve professionals en bedrijven in de creatieve industrie ontwikkelen interventies in de vorm van onder meer producten, diensten, media en inrichting van de leefomgeving in zowel fysieke als virtuele oplossingen en strategieën.

De creatieve professional put voor haar kenmerkende aanpak (zie hoofdstuk 2) hierbij uit een rijke en brede kennisbasis van methoden (zie hoofdstuk 3.2) en kennis (zie hoofdstuk 3.3), zie figuur 3.1.

De kennis bestaat uit theorieën en modellen die in het creatieve proces worden ingezet, zoals domeinkennis over materialen of technieken, kennis over de effecten van creatieve producten op mens en samenleving, en kennis over het creatieve proces zelf. Deze kennis ligt veelal aan de basis van methoden: processen, tools en strategieën waarmee de creatieve professional haar werk structureert en valideert. Naast haar kennisbasis bedient de creatieve professional zich van eigen onderzoeksvormen (zie hoofdstuk 3.4) om relevante inzichten voor het ontwerpen op te doen. De kennisbasis van en het onderzoek binnen de creatieve industrie zijn discipline-overstijgend.

De creatieve industrie is een competentiegedreven sector. Naast haar kennisbasis bezit de creatieve professional een schat aan competenties en vaardigheden. Tijdens haar opleiding of ontwikkelpad zijn deze competenties aangeleerd en getraind; het betreft tacit knowledge die een creatieve professional in de vingers krijgt door ervaring. Het veelvuldig uitproberen en oefenen met diverse methoden in even zo diverse projecten zorgt voor de ontwikkeling van fingerspitzengefühl over wanneer welke methode tot succesvolle resultaten kan leiden. Dat is de sleutel tot professionele creativiteit en het succesvol inzetten van de methoden, en daarmee tot de unieke waarde die de creatieve professional kan toevoegen. De Human Capital Agenda gaat verder op de ontwikkeling van competenties, en deze KIA behandelt de kennisbasis van de creatieve professional.

Last updated