2.2 Valorisatie en marktcreatie

Door haar kenmerkende aanpak speelt de creatieve industrie een rol van betekenis in het proces van kennisvalorisatie en marktcreatie.

Valorisatie, of het naar de markt brengen van nieuwe technologie en kennis, is een impliciet onderdeel van de dagelijkse bezigheden van creatieve professionals die kennisgedreven werken. Hoewel dat uiteraard niet betekent dat ze altijd ‘nieuwe’ kennis toepassen, zijn ze wel altijd bezig met het identificeren van een behoefte en het ontwikkelen van daarbij passende interventies. Via hun methoden brengen ze kennis uit een diversiteit aan kennisdomeinen bijeen en passen die op integrale wijze toe bij de ontwikkeling van interventies in evenzo diverse toepassingsgebieden. Dat is overigens geen eenrichtingsverkeer; de toepassing levert ook input voor onderzoek en zorgt voor nieuwe kennisvragen. De creatieve industrie fungeert ook als een testbed en genereert daarmee kenniscirculatie. Zo maakte de creatieve industrie bijvoorbeeld de ICT-technologie van platforms voor deelauto’s en mobiliteitsdiensten beschikbaar voor de markt door er succesvolle applicaties zoals Greenwheels en SnappCar mee te ontwikkelen. Ook creëerden creatieve professionals ooit ons huidige cultureel erfgoed, en realiseren ze nu mogelijkheden voor het ervaren van die rijkdom met vernieuwende toepassingen van VR/AR, zoals de Rembrandt Privé AR-applicatie.

Deze valorisatie hangt samen met marktcreatie, waarbij de behoefte aan de vraagzijde leidt tot nieuwe kennisvragen. Het centraal stellen van de vraag vanuit mens en maatschappij zit in het hart van de creatieve industrie. Er zijn steeds meer start-ups die met succes vanuit een behoefte in de maatschappij een product of dienst in de markt zetten. De lean startup methode is een aanpak die voortkomt uit de creatieve industrie.

Een optimale uitwisseling van de twee benaderingen vindt plaats als de ontwikkeling van kennis en (technologische) mogelijkheden hand in hand gaat met het articuleren van de behoefte van mens en maatschappij. Dat vraagt om het betrekken van de toepassers en (vaak kleinere) bedrijven uit het mkb bij het onderzoek, en om het betrekken van onderzoekers bij innovatieprocessen binnen bedrijven. Creatieve professionals zijn met hun integrale en co-creërende aanpak bij uitstek in staat om dit proces op gang te brengen en te houden.

Last updated