7.3.1 Enabling Transitions

In het verleden zijn er veel pogingen geweest om ontwerp te gebruiken als een hefboom voor positieve sociale verandering, maar slechts weinig daarvan hebben uitgewerkt hoe dergelijke veranderingen te ondernemen, te leiden en te katalyseren.

Het gerenommeerde Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) definieert een transitie als “een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze op systeemniveau." "Transities vinden plaatsen binnen sociaal-maatschappelijke systemen als energie, mobiliteit, agricultuur en gezondheidszorg en zijn het resultaat van de co-evolutie van economische, culturele, technologische, ecologische en institutionele innovaties op verschillende niveaus.” De laatste 20 jaar is er veel wetenschappelijke kennis vergaard en praktische ervaring opgedaan over dit soort transities en over transitiemanagement, die goed en vrij toegankelijk is via publicaties, maar ook via een website als transitiepraktijk.nl.

Het is duidelijk dat de sociale psychologie en de complexe systeemtheorie aan de basis van de transitiekunde staan. In dit hoofdstuk maken we duidelijk hoe onderzoekers en professionals uit de creatieve industrie een actieve bijdrage kunnen leveren aan een succesvol verloop van maatschappelijke transities.

Last updated