Voorwoord

Veerkracht - Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2020-2023

Op 1 oktober 2017 publiceerde CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda voor de Topsector Creatieve Industrie 2018-2021. Een prachtige agenda, met visie en ambitie. Nu, nog geen twee jaar later, ligt deze geactualiseerde agenda alweer voor u. Gaan de ontwikkelingen in de wereld dan echt zo snel dat er een aangepaste agenda nodig is?

Meer nog dan twee jaar geleden is Nederland zich – net als een groot deel van de wereld – bewust van de maatschappelijke opgaven die ons wachten. Of het nu gaat om het klimaat, de landbouw, de zorg, onze veiligheid, mobiliteit of energievoorziening; we staan aan de vooravond van grote transities. En die transities hebben de creatieve industrie hard nodig. Niet alleen om met slimme, passende en originele producten en diensten te komen die mensen verleiden of in beweging brengen, maar ook door een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, een cultureel en maatschappelijk klimaat van veranderingsbereidheid.

Deze sleutelrol voor de creatieve industrie zien wij niet alleen vanuit de sector zelf, ook de rest van de wereld heeft die kracht inmiddels ontdekt en erkend. Om die uitdagende rol op te pakken en verder te brengen is een veerkrachtige sector nodig, een sector die ambitieus en tegelijk ook realistisch is over haar bijdrage, een sector die gedreven wordt door kennis en zich laat ondersteunen door methoden. Voor het empoweren van die bloeiende en kansrijke sector is deze hernieuwde agenda.

Jann de Waal Boegbeeld Topteam Creatieve Industrie Oprichter INFO

Paul Hekkert Wetenschappelijk boegbeeld Topteam Creatieve Industrie Hoogleraar Vormtheorie, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft

Kevin de Randamie Lid Topteam Creatieve Industrie CEO Braenworks

Barbera Wolfensberger Lid Topteam Creatieve Industrie Directeur-Generaal Cultuur & Media, Ministerie OCW

Bart Ahsmann Directeur TKI CLICKNL

Liesbet van Zoonen Voorzitter bestuur TKI CLICKNL Hoogleraar Sociologie, School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam

Last updated