2. Mens, maatschappij en betekenisgeving

De samenleving is het speelveld van de creatieve professional. De creatieve industrie kijkt met een onderzoekende en ontwerpende blik naar de vraagstukken en creëert waarde voor mensen. Als regisseur van verandering en als ontwikkelaar van nieuwe oplossingen en interventies heeft de creatieve industrie een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. De creatieve industrie geeft met haar activiteiten vorm aan de wijze waarop mensen hun leven leiden. Zij kan daarmee het tij ook keren: zorgen dat mensen anders gaan denken en ervaren, hun waarden bijstellen en zich anders gaan gedragen.

De creatieve industrie draagt bij aan de kwaliteit en veerkracht van de samenleving. Creatieve producten brengen mensen in beweging. Ze maken de samenleving bewust en kritisch, creëren draagvlak, geven een gevoel van nieuwe mogelijkheden, verbeelden andere werelden, en laten mensen ontsnappen aan dat wat hen bezighoudt. Deze functies hebben niet altijd een directe impact op de uitdagingen, maar bieden een kwalitatieve basis die de levenskwaliteit verhoogt en waarmee ze de maatschappij klaarstomen voor veranderingen.

Last updated