8.3 Probleemgebieden The Humane Touch

De roadmap The Humane Touch beoogt de kennisbasis voor de creatieve professional vergroten om de mens op psychologisch, sociaal en ideologisch niveau te verbinden met ingewikkelde systemen. Het welzijn van de mens staat hierbij centraal. Daarbij kiest The Humane Touch voor vier verschillende perspectieven:

  1. De relatie van de mens met systemen als uitbreiding van het eigen lichaam: de grens van de mens;

  2. De relatie van de mens met systemen waarin menselijke data zijn opgenomen: de data-mens;

  3. De relatie tussen de mens en systemen en de mogelijkheid om betekenis te kunnen geven aan deze systemen: de betekenisgevende mens;

  4. De relatie tussen de mens en systemen en de mogelijkheid om controle en handelingsperspectief (agency) over die relatie te hebben: de daadkrachtige mens.

Last updated