9.3.2.2 Businessmodellen op mesoniveau

Een van de proposities van creatieve bedrijven is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor klanten, bijvoorbeeld als onderdeel van een breder innovatieproces of bij het ontwikkelen van nieuwe proposities, zoals de ontwikkeling van product-service systemen. Dat is bijvoorbeeld van toepassing op ontwerpbureaus die diensten aanbieden met betrekking tot het verduurzamen van ketens of bedrijfsprocessen.

Een voorbeeld hiervan is het CIRCO-programma (uitgevoerd door CLICKNL) waar creatieve professionals samen met bedrijfskundigen werken aan circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Onderwerpen waaraan gewerkt is lopen uiteen van matrassen en meubels, kunststof verpakkingen tot aan bouwproducten, zoals gevelsystemen.

Een andere belangrijke ontwikkeling waarbij creatieve bedrijven hun klanten kunnen helpen bij businessmodelinnovatie is de dataficering van samenleving en economie. Datagedreven business is een innovatie die momenteel veel aandacht trekt. De vraag is in hoeverre de creatieve industrie toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling ervan en waar die in gelegen is.

Onderzoeksvragen bij businessmodellen op mesoniveau

  1. Welke businessmodellen zijn geschikt voor creatieve professionals om op mesoniveau projecten te kunnen initiëren en faciliteren?

  2. Hoe faciliteer je de opschaling van succesvolle pilots en cases (microniveau) naar grootschalige marktintroductie?

  3. Hoe kan de creatieve industrie succesvoller worden bij het implementeren van businessmodellen en het gebruiken van IP voor eigen waardecreatie?

Last updated