9.2.1 Microniveau

Op microniveau vindt interactie plaats tussen creatieve professionals aan de ene kant en afnemers van creatieve producten en diensten aan de andere kant. Dit zijn zowel de directe klanten (bedrijven en organisaties) als de uiteindelijke eindgebruikers van de producten en diensten.

  • De economische waarde die de creatieve industrie creëert op microniveau komt tot stand in interactie of uitruil met eindgebruikers en afnemers, waarbij creatieve professionals diensten of producten leveren en daarvoor een financiële vergoeding ontvangen.

  • De maatschappelijke en culturele waarde op microniveau ontstaat als creatieve professionals producten, diensten en ervaringen leveren die betekenisvol zijn en daarmee belevingswaarde representeren voor eindgebruikers. Bijvoorbeeld door opdrachtgevers te helpen zich te onderscheiden met lokale inbedding van hun activiteiten of duurzame producten en diensten.

Last updated