9.3.2.3 Businessmodellen op macroniveau

Onze huidige samenleving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en sociale inclusiviteit. Het oplossen van mondiale duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, inkomensongelijkheid, migratie, biodiversiteit en plastic soep vragen om systeemveranderingen, waarbij creatieve professionals een rol kunnen spelen. Met creativiteit en verbeeldingskracht is het mogelijk om een wenselijk toekomstbeeld te schetsen, dat anderen kan inspireren. Daarnaast kan de creatieve professional een rol spelen bij het mobiliseren van partijen en het vinden van financieringsvormen om deze oplossingen mogelijk te maken.

Een voorbeeld van een organisatie die de rol van ontwerpers bij het oplossen van mondiale uitdagingen centraal zet is What Design Can Do. Dit Internationale platform organiseert jaarlijkse conferenties en daaraan gekoppelde programma’s in Amsterdam, Mexico City en São Paulo, rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging: recent de Clean Energy Challenge. waar sprekers uit de hele wereld uitgenodigd worden.

Onderzoeksvragen bij businessmodellen op macroniveau

  1. Op welke manier kunnen creatieve professionals worden betrokken bij het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDGs)?

  2. Hoe kun je maatschappelijke waardecreatie beter zichtbaar en meetbaar maken?

Last updated